| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Vydávání parkovacích známek bude zahájeno od 1. 1. 2018 a bude probíhat v nepřetržitém provozu na služebně MěP.
Platnost starých parkovacích karet je do konce ledna 2018. Tímto je dána možnost dostatečného času na zakoupení nové parkovací známky, která se vydává od ledna 2018.

Možnost zakoupení karty mají :
  1. fyzická osoba, která má trvalý pobyt v Lysé nad Labem dle občanského průkazu:

a) pro vozidlo, u kterého je v osvědčení o registraci vozidla zapsána jako vlastník nebo provozovatel, nebo které užívá provozovatel na základě plné moci od majitele vozidla;

b) pro služební vozidlo, které užívá k soukromým účelům, pokud při placení ceny předloží vlastníkem nebo provozovatelem vozidla (firmou) potvrzený formulář, že vozidlo smí užívat pro soukromé účely; 

    2. fyzická osoba bez trvalého pobytu v Lysé nad Labem, která je vlastníkem bytu nebo rodinného domu v Lysé nad Labem ve vymezených oblastech města podle přílohy č. 2 tohoto nařízení na základě LV;

    3. firma se sídlem nebo provozovnou ve vymezených oblastech města podle přílohy č. 2 tohoto nařízení.

Ceník parkovacích karet je nařízením Města Lysá nad Labem stanoven takto .
Parkovací známky nepřenosné s platností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 
Kategorie 1. vozidlo 2. a každé další vozidlo
Fyzické osoby s trvalým pobytem v Lysé nad Labem
dle čl. II. odst. 1 písm. a), Fyzické osoby bez trvalého pobytu v Lysé nad Labem, které jsou vlastníkem bytu nebo rodinného domu v Lysé nad Labem ve vymezených oblastech města podle přílohy č. 2 tohoto nařízení na základě LV dle čl. II odst. 1 písm. b),
100,00 Kč 500,00 Kč
Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P s trvalým pobytem v Lysé nad Labem dle čl. II. odst. 1 písm. a) zdarma ---------
Firmy se sídlem nebo provozovnou ve vymezených oblastech města dle čl. II. odst. 1 písm. c) 500,00 Kč 1000,00 Kč
  Vše je podrobně popsáno v nařízení města Lysá nad Labem č. 4/2017 ze dne 24.10.2017  o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.