| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Po dobrých zkušenostech z předchozích let se bude opakovat úspěšná akce Finančního úřadu Nymburk (dále jen FÚ), při níž budou pracovníci FÚ poskytovat konzultace a vybírat daňová přiznání v budově MěÚ Lysá nad Labem. Rok od roku se počet občanů, kteří využívají tuto službu, zvyšuje – v roce 2017 bylo tímto způsobem podáno více než 300 daňových přiznání.

Všichni daňoví poplatníci, kteří budou za rok 2017 podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob, mohou v rámci služeb FÚ přijít ve středu 21. března 2018 od  8 do 18 hod. na Městský úřad v Lysé nad Labem, (velká zasedací místnost ve staré budově). V provozu budou 2 pracoviště. Pracovníci FÚ ve výše uvedeném termínu umožní daňovým poplatníkům, aby si v klidu mohli vyřídit své záležitosti. Daňoví poplatníci zde mohou platně podat daňové přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do příslušných formulářů a rovněž mohou obdržet složenku pro případné zaplacení daně. Formuláře daňového přiznání je možné vyzvednout již od ledna v podatelně MěÚ v přízemí. Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na adrese www.financnisprava.cz v záložce „Daně a pojistné“ a budou aktuálně doplňovány v „Novinkách“. Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace EPO na Daňovém portálu, dostupném též na adrese www.daneelektronicky.cz. Interaktivní formuláře DAP k DPFO a DPPO jsou také k dispozici na stránkách FS v záložce „Daňové tiskopisy“. Pokud má daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání k daním z příjmů, silniční dani a vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně učinit pouze elektronicky – datovou zprávou, a to pouze způsoby, uvedenými v § 71 odst. 1 daňového řádu (zákon č. 280/2009 Sb.). V tomto případě nelze využít podání tzv. e-tiskopisu.  
Miloš Dvořáktajemník MěÚ Lysá nad Labem
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.