+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Informace Krajského úřadu Středočeského kraje k rekonstrukci nadjezdu přes železniční trať

Předpoklad zahájení stavebních prací je měsíc září 2017 v návaznosti na vydání stavebního povolení a vysoutěžení zhotovitele stavby a technického dozoru investora. Oprava mostu je dle projektové dokumentace plánována na 19 měsíců.  

Vzhledem ke skutečnosti, že probíhá administrace výběrové řízení na zhotovitele a TDS stavby včetně probíhajícího stavebního řízení, nelze přesně stanovit dobu zahájení stavebních prací.

Rekonstrukce mostního objektu bude probíhat za úplné uzavírky sil. II/272 s vedením provozu po objízdné trase. Ta je navržena po dálnici D11, sil. I/38, II/275 a dálnici D10. Při projednání objízdné trasy bylo dohodnuto použití běžně neprůjezdné trasy kolem areálu firmy Kovona a.s. (Švermova ul.) pro vozidla IZS (integrovaného záchranného systému). Dále bylo dohodnuto provedení zpevnění stávajících polních cest v prodloužení ulic Ke Kovoně a Na Zemské stezce pro vedení účelové staveništní komunikace s DZ Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidel stavby“. Ve městě Lysá nad Labem není objízdná trasa značena - jsou zde uvedeny informace o neprůjezdnosti mostu (sil. II/272).

Cena prozatím nelze jednoznačně stanovit pro nedokončené výběrové řízení. Dle projektanta (projektové dokumentace) jsou stavební práce vyčísleny na  327 788160,78Kč bez DPH. Stavba bude financována z prostředků EU.
 
Pavel Lochař 
tiskový mluvčí
Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11, 150 21 Praha 5


Nejnovější informace z KÚ Středočeského kraje ze dne 20. 6. 2017:
Stále probíhají úkony pro vydání stavebního povolení, které KÚ očekává  na konci léta. Oprava by měla podle současných předpokladů začít na podzim. 
Rozhodujícím okamžikem bude vydání stavebního povolení.


nadjezd Lysa nad Labem
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.