Vážení občané,

- V průběhu víkendu jsme v našem městě nezaznamenali žádnou mimořádnost.

- Provoz Městského úřadu Lysá nad Labem zůstává zachován.
Od 16.3. do 24.3. se omezuje na městském úřadě osobní kontakt s veřejnost.

- Pro občany je na dveřích vylepen telefonní seznam úředníků s možností zavolat jim a domluvit si další postup. V případě nutnosti jednání úředník rozhodne, zda si pro občana dojde a jednání s ním uskuteční nebo jej odkáže na jiný termín. Pro občany je rovněž možnost zasílat žádosti a jiné dokumenty elektronickou cestou. Vzory dokumentů jsou umístěny na městském portálu. Tento postup byl zvolen z důvodu ochrany zdraví občanů i úředníků. Další postup bude přizpůsoben případnému nařízení vlády.

- S okamžitou platností zajistit koordinovanou službu pro občany – volání na telefonní číslo ▶️605 484 941◀️, kde si mohou občané rizikových skupin (např. občané v karanténě, občané ve věku 65 +, občané se sníženou imunitou v důsledku nemoci), kteří nemají jinou možnost objednat nákup do 500,- Kč a vyzvednutí léků. Rozvoz bude zajišťovat pečovatelská služba a dobrovolníci. V případě nutnosti vypomůže MP, SDH, dobrovolníci a další.

- Občané, spolky, organizace a sdružení, kteří chtějí pomáhat, musí kontaktovat tajemníka KŠ ORP na telefonním čísle ▶️725 875 257◀️nebo na e-mail : . Tyto služby musí být řízeny centrálně z krizového štábu, a to z důvodu přehledu, a rovněž z bezpečnostních důvodů.

- Od úterý 17.3.2020 bude zajištěn ▶️provoz v kuchyni Scolarest s.r.o. ◀️ Výdej hotových jídel pro zájemce do přepravních obalů – nebude se vydávat do přinesených nádob. Detaily budou upřesněny v průběhu pondělí.

- Uložil správci venkovního hřiště u ZŠ J.A.Komenského nepouštět od 16.3.2020 do prostoru areálu víc jak 30 osob najednou (počet osob je včetně správce hřiště).

- S okamžitou platností provádět desinfekci společných prostor v Domě s pečovatelskou službou, zejména vstupního prostoru.

- O dalších opatřeních, která jsou v přípravě nebo vyplynou s dalšího zasedání KŠ, který je svolán na zítra, 16.3. 2020 v 15 h., Vás budeme včas informovat.

Všem přeji pevné zdraví a pozitivní myšlení.
Věřím, že společně tuto situaci zvládneme.

Ing. Karel Otava
předseda krizového štábu

společně pro město

Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.