+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Městská policie

Pokud potřebujete pomoc strážníků Městské policie volejte

+420 325 552 065

  • Činnost městské policie se řídí zákonem č.553/1991 Sb. – zákon o obecní policii. Tento zákon stanoví základní povinnosti a oprávnění pro činnost městské policie.
  • Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou.
  • Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce na jejím katastrálním území.
  • Každý má právo obracet se na strážníky se žádostí o pomoc, ti jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.
  • Obecní policii řídí starosta, obecní rada pověřuje určeného strážníka plněním úkolů při řízení obecní policie.

Kontakt Městské policie Lysá nad Labem

Adresa
Přemyslova 1745/14
Lysá nad Labem
289 22
Telefon
+420 325 552 065
e-mail
mestska.policie@mplysa.cz

GPS / Mapa

GPS: 50°12'7.488"N; 14°50'29.688"E

Mapa

vozidlo-mpstara-radnice 1

Daší informace

Více informací o městské policii, jení činnosti, kontakty na jednotlivé strážníky s jejich okrsky, svodku událostí a další informace naleznete na vlastním webu Městské policie Lysá nad Labem.

www.mplysa.cz