+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Pomník se nachází v parku v dolní části náměstí Bedřicha Hrozného. Je tvaru komolého trojbokého jehlanu. Na podstavci je nápis: Svým bratřím padlým, zemřelým a nezvěstným za světové války věnuje vděčné občanstvo. V horní části pomníku kol dokola obíhá nápis: Zemřeli, ale žijí. Přední čelní strana obsahuje reliéf ženy s pozvednutýma rukama nad jejíž hlavou letí holubice s lipovými listy v zobáčku. Pod holubicí je rok ukončení světové války 1918, přičemž číslice 19 je pod pravým křídlem a 18 pod levým křídlem holubice. Vedle reliéfu ženy jsou zobrazeny zleva snop s obilím a srpem, zprava lipové ratolesti. Ve spodní části jsou zachyceny tři kříže, nad levým je nápis FRANCIE, nad prostředním RUSKO a nad pravým ITALIE. Na dvou zadních stranách je seznam 40 osob padlých, 66 zemřelých a 19 nezvěstných, celkem tedy 125 lidí. Kromě základu je pomník zhotoven z čistého mramoru.
 
V březnu roku 1921 vznikla při osvětové besedě komise pro postavení pomníku padlým za první světové války. 6.7.1921 byl položen základní kámen v Jungmannových sadech (nyní náměstí B. Hrozného) a do základů byla vložena skříňka se zvláštní upomínkou napsanou na pergamenovém papíře. K odhalení pomníku došlo 7.10.1923. Autory jsou sochař Rudolf Březa (1888 – 1955, studium UMPRUM v Praze u prof. Suchardy) a pražský architekt Ing. Jaroslav Rössler (1886-?, studium UMPRUM v Praze u J. Kotěry a AVU ve Vídni u B. Ohmanna). Kamenickou práci provedla firma A. Komárek z Letovic. Pomník je velmi kvalitní a hodnotné dílo, poukazující svou formou na jednoho z žáků významného architekta J. Kotěry.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.