+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Na východní straně náměstí Bedřicha Hrozného stojí po architektonické stránce méně výrazný dům čp. 441, který historické bohatství skrývá z velké části v interiéru. Na severní straně sousedí s areálem evangelické fary a na jižní s budovou muzea Bedřicha Hrozného. Objekt byl postaven jako zájezdní hostinec zřejmě ve třetí čtvrtině 18. století. Na katastrálním plánu z roku 1842 je zde zakresleno zděné stavení ještě s odlišným dvorním křídlem. Dům je patrový, dvoukřídlý, s disposicí v podobě písmene L. Vnější fasáda domu byla stavebními úpravami značně pozměněna a ztratila původní ráz. Břízolitová omítka je založena na střídání horizontálních pásů žluté a šedé barvy. Horní část fasády je zdobena zubořezem. Průčelí je pročleněno čtyřmi okenními osami, z nichž v patře jsou neoklasicistní okna s kovovou dekorativní mřížkou a v přízemí novodobá. Ve druhé ose ze severní strany je zasazen pravoúhlý kamenný portál. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé se světlíkem a s vyřezávanými klasicistními slunci, poloslunci a kosočtverci. Pozoruhodný kamenný portál s hlavními dveřmi poukazují na historický původ domu a přivádějí nás do zčásti zachovaného původního interiéru s celou řadou hodnotných detailů. Za dveřmi se nachází ústřední dlouhá chodba, ze které jsou přístupné jednotlivé místnosti přízemí. Klenba je v přední části chodby valená s trojbokými výsečemi, v zadní křížová. Ostatní místosti jsou zaklenuty křížovými klenbami s hřebínky a valenými klenbami s trojbokými výsečemi. Typické jsou i segmentové výklenky. Zachovány jsou zvětšiny i výplňové dveře s klikami a tesařskou zárubní. Velmi hodnotné jsou barokní dvoukřídlé dveře s původním kováním, které se dochovaly při vstupu na dvůr. Na dům navazuje hospodářský dvůr s chlévy, konírnou a stodolou. Za pozornost stojí i další historické dveře hospodářských objektů. Z pohledu ze dvora vyniká mohutný opěrný pilíř při jihozápadním průčelí. Na něj navazuje jižním směrem brána, která je do náměstí otevřena stlačeným obloukem s klenákem a do dvora pravoúhlou vpadlinou pro vrata. Vrata jsou novodobá završená půlsluncem.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.