V horní části náměstí Bedřicha Hrozného na jeho jižní straně stojí historický dům, ve kterém je vedle dalších institucí umístěno i městské muzeum Bedřicha Hrozného.

 

Původně zde bývala radnice, domek se šatlavou a pranýř. Při velkém požáru roku 1751 radnice vyhořela. Následně došlo k nové výstavbě domu. Tehdy si zde vrchnost zřídila špitál, který fungoval až do jeho zrušení v roce 1805. Roku 1789 byla v domě založena Janem Stejskalem první světská lékárna. Lékárna v objektu zůstala do roku 1873, kdy byla přemístěna do domu s čp. 22 na náměstí Bedřicha Hrozného. Zrod samotné muzejní činnosti v Lysé nad Labem se datuje k počátkům 90 let 19. století, kdy nejprve vznikl při spolku Čtenářské jednoty muzejní odbor, který se po roce svého působení osamostatnil s počtem 22 členů.

 

V roce 1909 dům zakoupila obecní spořitelna. Od roku 1912 Městské muzeum v Lysé nad Labem sídlilo v budově Městského úřadu – ve staré radnici. Roku 1951 získalo muzeum v budově spořitelny velkou místnost v přízemí a dvě malé přes chodbu a do roka sem byly přeneseny ze staré radnice veškeré sbírky. V 60. letech 20. století se muzeum stává Pobočkou Polabského muzea v Poděbradech a od roku 1951 nese čestný název Muzeum Bedřicha Hrozného. Na počátku 70. let 20. století expozice regionální historie byla zrušena a vznikla stálá pamětní síň Bedřicha Hrozného. Rekonstrukce dosavadní síně se uskutečnila v roce 1978 v souvislosti s blížícím se 100. výročím narození slavného orientalisty a 6. května 1979 proběhlo její slavnostní otevření. Současná exposice pochází z roku 2002.

 

Dům čp. 265 je přízemní čtyřkřídlé stavení, obklopující vnitřní dvůr. V hlavním průčelí má mírně předstupující a převyšující střední patrovou část. Postranní přízemní části mají valbové střechy kryté dvojitě kladenými bobrovkami. Patrová část je zakončena mansardovou střechou, kterou zdobí vikýř s okénkem završeným obloukem, klenákem, volutovými křídly a římsou, kopírující ve středové části okénko. Přízemní části severního průčelí jsou dvouosé, vyvýšený střed domu je o pěti okenních osách. Dům se soklem je členěn podokenními římsami, průběžnou patrovou římsou a profilovanými podstřešními římsami. Okna jsou lemována hladkými rámy s lištou. Hlavní dvoukřídlé a výplňové dveře jsou vsazeny do pískovcového pravoúhlého portálu s ostěním, zvýrazněným plastickým maltovým rámcem a světlíkem (v přízemí na místě třetí okenní osy vyvýšené části). Z exteriéru v prostoru vnitřního dvora stojí za pozornost pavlač, která je podklenutá pěti segmenty a pravoúhlý pískovcový portál s lištou při vstupu na dvůr. Na jižní straně dvora se nachází průchod do zahrady, který je zaklenut valenou odsazenou klenbou.

 

Interiér (přízemí i patro) obsahuje celou řadu původních detailů. Objevují se zde četné valené odsazené klenby s pětibokými výsečemi, segmentové výklenky a záklenky na stěnách a místy i původní dveře. Za zmínku stojí dveře do dvora, které jsou již zmodernizované, ale obsahují dva staré zdobné šupáky (18. století). V severním křídle se nacházejí historické dveře se čtyřmi výplněmi dělené křížem s kruhovými výřezy horních výplní. Nade dveřmi je oválný otvor.

 

Do rozměrného sklepa (západní část domu) je vstup klenutý segmentem. Schody patrně bývaly dubové, dnes jsou původní pouze čtyři.V místnostech sklepa se skrývají vedle dalších zajímavých detailů valené klenby a segmentová sklenutí. Některé prostory sklepa byly v minulosti zazděny. Barokní budova muzea Bedřicha Hrozného patří k památkově i kulturně nejhodnotnějším domům ve městě.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.