+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Kubizující rozměrný dům čp. 253 se nachází v místě zvaném Na Františku, jižně od náměstí Bedřicha Hrozného. Před domem je prostranství s parkem, jemuž dominuje barokní socha sv. Františka. Dům čp. 253 představuje velice zajímavou ukázku kvalitní architektury vzniklé před první světovou válkou, nepřekračující svým významem hranici regionu. Na místě domu stávaly lázně, které zanikly někdy v polovině 19. století. Dochovala se zmínka, že bezprostředně po zrušení lázní majitel domu tesař Knebl skladoval v domě původní dřevěné vany. V roce 1879 zde žil Jan Knebl, kterého vystřídal v roce 1912 jeho syn Bohumil Knebl. Jak upozorňuje pamětní deska vložená do hlavního průčelí, novostavbu provedla stavební kancelář Bohumila Knebla. Není zde uvedeno datum výstavby. Ze starých záznamů víme o staviteli pouze to, že zemřel otravou krve po vytrženém zubu. Po něm v r. 1928 dědila vdova Emilie. Zároveň se uvádí, že dům byl vystavěn do I. poschodí.

 

Dům je nárožní, dvoupatrový, obdélného půdorysu. Průčelí má základ symetrický, avšak v několika detailech je rovnováha porušena (směrem na jih je průčelí delší o jednu okenní osu oproti straně severní a obsahuje vikýř). Čelní průčelí je o osmi okenních osách. V přízemí se nacházejí dva kubistické portály, jeden ve třetí ose z jižní strany (vstup do objektu) a druhý ve druhé ose ze severní strany (okno). Portály jsou tvarově shodné a stylově se blíží ke kubistickým architektonickým detailům J. Gočára. Na kubismus poukazuje také rozměrný trojúhelný štít, pod kterým je vymezena plocha průčelí o pěti okenních osách. Plochu vertikálně zakončují arkýře opatřenými vlastní stříškou, v jejichž dolní části jsou právě zmíněné portály. Samotný štít představuje druhé patro objektu se třemi okny, z nichž prostřední je širší a postranní jednoduchá. Nadokenní římsa sjednocuje všechna tři okna. Nad podélným prostředním oknem se nachází suprafenestra s půlkruhovým výklenkem. Nad výklenkem omítka lehce ustupuje v prostoru vymezeném trojúhelníkem se seříznutými stranami (zmenšením kopíruje tvar štítu).

 

Méně výstavné je západní průčelí orientované do dvora. Hmoty domu je ubráno v balkónové části nad vstupem do dvora. Za zmínku stojí i severozápadní průčelí, kde je umístěn vstupní portál zcela jiného charakteru než hlavního průčelí. Supraporta vystupuje z omítky a je zakončena obloukem.

 

V interiéru se zachovala místy původní dlažba, velice zajímavé schodiště s kovovým zábradlím a přičleněným zdobným sloupkem čtvercového půdorysu s motivy kosočtverců a ondřejských křížů. Zábradlí schodiště s dřevěným madlem je zdobeno střídajícími se motivy kosočtverců vyplněných čtvercem a prázdnými poli. Původní jsou vstupní dvoukřídlé dveře s oválem v obou křídlech (původně prosklené oba, dnes pouze jeden). Dveře jsou završeny obloukem, vyplněným skleněnými tabulkami (světlík). Ze vstupní chodby do prostoru schodiště vedou velmi kvalitní dveře, které jsou dvoukřídlé zvětšiny prosklené, s dvoukřídlým nadsvětlíkem, obsahujícím 16 skleněných tabulek. Za pozornost stojí i další původní dveře a okna.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.