+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Jedním z nejvýstavnějších domů v historických městech bývala radnice. Nejinak tomu bylo i ve městě Lysá nad Labem, které reprezentovala stará budova radnice a svou výstavností poukazovala na dům nejpřednější ve městě. Zdejší radnici po architektonické stránce můžeme považovat za skvost města, který svou hodnotou přesahuje hranice Lysé nad Labem.

 

Původně radnice stávala v jihozápadním koutu náměstí Bedřicha Hrozného, na místě domu čp. 265. Byl to měšťanský dům, který si obec upravila k radním účelům. Ve 40. letech 18. století však dům zakoupila vrchnost a přemístila sem chudobinec z Karlova. Měšťané tehdy začali uvažovat o vybudování nové reprezentativní radnice na východním konci severní strany Husova náměstí, naproti obdélnému předdvoří panského dvora, který dnes již neexistuje. Vlastní výstavba radnice byla realizována v letech 1746-1747 v pozdně barokní podobě.

 

Budova radnice je patrový dům obdélné disposice s dominujícím podloubím. Podloubí je zaklenuto v západní části třemi poli křížové klenby, na východě valenou klenbou s trojúhelnými výsečemi. Ve střední ose hlavního průčelí jsou osazeny v pískovcovém ostění hodnotné vstupní dveře, skládané v dolní části do kosočtverce, v horní polovině paprskovitě. Fasáda je členěna soklem, vodorovným plastickým pásem mezi patry a profilovanou podstřešní římsou. Barevné pojetí průčelí je záměrně výrazné - omítka žluté barvy, oblouk podloubí, jižní nároží a plastické části barvy červené. Střecha je sedlová, krytá taškami a opatřena vikýři otevřenými do náměstí.
 

 

K východnímu průčelí domu přiléhá klenutá brána s pískovcovým ostěním. Na vrcholku brány stávala pískovcová socha ochránce města před požárem sv. Floriána, která je v současné době umístěna v sále požární zbrojnice.

Památkově hodnotný je vedle honosného exteriéru též interiér, a to zejména křížovými a valenými klenbami s trojúhelnými a pětibokými výsečemi v přízemí i patře. V patře se nachází též místnost, která je vyzdobena štukovým stropem. Budova staré radnice je v patře propojena s novodobou přístavbou městského úřadu. Z přízemí sem byly přemístěny cenné dveře z 1. poloviny 19. století, pobíjené plechem.
Radnice je státem chráněnou kulturní památkou.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.