+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Řadový dvoukřídlý dům čp. 13, nacházející se v urbanisticky významné poloze v severní části náměstí Bedřicha Hrozného, patří k historicky i architektonicky hodnotným domům města. Pozoruhodný je však i po kulturní stránce v souvislosti se dvěma osobnostmi - MUDr. Rudolfem Jedličkou a MUDr. Františkem Tichým. Na památku proslulého rodáka R. Jedličky byla v přízemí mezi okny zasazena kovová pamětní deska ve tvaru pětiúhelníku s hlavou v profilu a s nápisem: PAMÁTCE/ UNIV. PROF./ MUDRA R. JEDLIČKY/ *21.II.1869 - 26.X.1926. Autorem pamětní desky je prof. Folkman. Otec Rudolfa Jedličky Dr. Michal Jedlička koupil dům v roce 1881 a působil zde do roku 1906. Dr. František Tichý provozoval lékařskou praxi v Lysé od roku 1905 až do roku 1945.

 

Objekt svým původem sahá do doby barokní. Po požáru v roce 1753 došlo k znovuvystavění domu a z této doby pochází zřejmě též valeně zaklenutá vstupní chodba v přízemí se dvěma páry pětibokých styčných výsečí. V roce 1845 dům opět zasáhl požár a následně se přistoupilo k stavebním úpravám, které změnily vnější vzhled budovy. Průčelí z této doby se však nedochovalo. Současný exteriér domu s kvalitní a v rámci regionu ojedinělou fasádou je z doby mladší. Kamenný vstupní portál je sedlový, v horní části s nestejnými rohy (pravý byl zřejmě poničen) a s profilovaným štukovým pásem. V supraportě je plasticky znázorněné domovní lékařské znamení, které je vymezeno oválem, v němž had omotává hůl. Barevné pojetí fasády je střídmé, z bílé omítky vystupují světle modré zdobné články (sokl, ostění oken, rustika, kordonová i podokenní římsy, květiny, plastické zrcadlo v rizalitu mezi sdruženými okny a reliéf sokola). Okna jsou původní, v přízemí i v patře se štukovým profilovaným ostěním. Patrová okna jsou obohacena v horní části plastického orámování stylizovanou vázou s květinou. U prostředního okna v patře byl v minulosti vybourán parapet a vsazeny prosklenné dvojité dveře se světlíkem. Dveře vedou na obdélný balkon se zdobným litinovým zábradlím, jež podpírají dvě dekorativně pojaté konzoly.

 

Ve východní části domu se nachází rizalit, jenž je členěn dvěma lisénami s kvádrováním. V přízemí i patře jsou sdružená okna s ostěním a meziokenní rustikou. Patrová okna jsou doplněna o suprafenestru se stylizovaným rohem hojnosti s květy a trávami. Rizalit vrcholí dvouetážovým štítem, rozděleným na dvě části. Širší spodní část má vykrojená křídla se stlačenými volutami. V nástavci uprostřed je plasticky ztvárněn letící sokol držící činky (sokolský znak). Na vrcholu je umístěna kovová korouhev s písmenem C nebo G. Střecha je sedlová, kryta alukrytem.

 

Interiér obsahuje vedle zmíněné valené klenby v přízemí také křížovou klenbu nad podestou schodiště a valenou segmentovou klenbu nad schodištěm, vedoucím od podesty do prvního patra. Ve 20. století došlo k některým úpravám komunikačních prostor interiéru domu (výměna dveří, táflování stěn podél schodiště). Z 20. let 20. století pocházejí též čtyři sádrové reliéfy se sokolskými a legionářskými náměty na chodbě přízemí a v patře. Interiér nebyl ještě zcela prověřen.
 
Za zmínku stojí též severní dvorní fasáda, ve které předstupuje v úrovni prvního patra celodřevěná pavlač podepřená štíhlými kovovými pilíři. V západním křídle budovy vyniká jednoduchý pískovcový portálek s lištou a malým kruhovým nadsvětlíkem s mřížkou.
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.