+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Na západním okraji města pod návrším, kde se kdysi vypínala královská vinice, se nachází tzv. Švejdova cihelna. Je zde zachován objekt kruhové pece, který je situován uprostřed areálu a dále kolna na sušení cihel na východní straně cihelny. Kolny kdysi stávaly po obvodu cihelny, ze kterých se zachovala do dnešních dob pouze jedna. Je pilířové konstrukce se sedlovou střechou. Zachování kolny není možné, neboť se nachází v neutěšeném havarijním stavu. Budova pece je obdélného půdorysu o rozměrech 10 x 30 m s původním vnitřním uspořádáním s valeně klenutým prostorem peciště a obloukově sklenutými vstupy pro zavážení cihel. V klenbách komor se dochovaly topné otvory, kam se sypal uhelný mour. Kanály pro odvod kouře jsou vedeny pod podlahou přes střední zeď do osmibokého komína, který je umístěn v čele budovy. Na půdě budovy pece zůstal zachován též mechanismus pro regulaci odtahu kouře.

 

Švejdova cihelna reprezentuje menší typ kruhových pecí, ve kterých se pálilo jedním ohněm. Kruhová pec o 12 komorách pochází z poslední čtvrtiny 19. století a je intaktně zachována bez výraznějších pozdějších zásahů. Budova pece cihelny je kulturní památkou chráněnou státem, a ve středních Čechách zatím jedinou technickou památkou tohoto druhu. V minulosti v této lokalitě stávaly dvě cihelny. Vedle Švejdovy to byla Lajnerova cihelna, ze které zůstal stát pouze kruhový komín. Ve městě Lysé nad Labem stávaly dále Šporkova cihelna u Obory, Sládečkova cihelna z roku 1860, cihelna J. Veselého a Leitenbergerova parní cihelna na různobarevné cihly z písku, vápna a cementu z roku 1900 (na východním konci nádraží).
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.