| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Hlavní stránka Hlavní stránka Vyhledat Vyhledat Nahoru Nahoru
Podrobnosti o souboru
Další informace Další informace OBLÍBENÉ

Vydává: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem, IČO: 00239402. Měsíčník Listy vydává město Lysá n. L. od ledna 2016. Vychází pravidelně 1x měsíčně kromě letních prázdnin, kdy vychází dvojčíslo.

Evidenční číslo MK ČR E 10869

Odpovědný redaktor:
Redakční rada:
Adresa redakce: Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Kontakt: Jana Křížová, tel.: 325 510 204, e-mail:

Tisk a zpracování pro internet: Tiskárna F-PRINT, Krchleby 35, tel.: 325 541 094

Grafická úprava: Jiří Pulda

Použité písmo: Lido STF, Střešovická písmolijna

Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Příspěvky do Listů zasílejte na adresu redakce v elektronické podobě nejpozději vždy do 10. dne v měsíci. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění.

!!!Uzávěrka do Listů  č. 1/2018 je 5. prosince 2017!!!


Obsahová stránka Listů:
V LISTECH je na 2 stranách zřízena rubrika pro názory občanů s tím, že jeden přispěvovatel může zaslat do jednoho čísla jeden článek v rozsahu 1 normostrany (1 strana A4, písmo Times New Rom., vel. 12, počet řádků 30). V případě, že se sejde více příspěvků, budou otištěny ty, které došly nejdříve.

(viz: usnesení rady č. 193 ze dne 20. 3. 2012)

Data

Velikost33.5 KB
Stažení1.434

Stáhnout