| 
  +420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Hlavní stránka Hlavní stránka Vyhledat Vyhledat Nahoru Nahoru
Kategorie: Listy
Počet podkategorií: 18
Seřadit soubory podle:
Výchozí | Titulek | Autor | Datum | Stažení
Dostupné podkategorie:
Souborů: 4
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 10
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 11
Souborů: 10
Souborů: 4
Souborů: 2
Souborů: 1
Dostupné soubory:
pdf.png Další informace OBLÍBENÉ

Stáhnout

Vydává: Město Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, Lysá nad Labem, IČO: 00239402. Měsíčník Listy vydává město Lysá n. L. od ledna 2016. Vychází pravidelně 1x měsíčně kromě letních prázdnin, kdy vychází dvojčíslo.

Evidenční číslo MK ČR E 10869

Odpovědný redaktor:
Redakční rada:
Adresa redakce: Městský úřad Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Kontakt: Jana Křížová, tel.: 325 510 204, e-mail:

Tisk a zpracování pro internet: Tiskárna F-PRINT, Krchleby 35, tel.: 325 541 094

Grafická úprava: Jiří Pulda

Použité písmo: Lido STF, Střešovická písmolijna

Redakce neodpovídá za obsah článků a formulace autorů. Příspěvky do Listů zasílejte na adresu redakce v elektronické podobě nejpozději vždy do 10. dne v měsíci. Redakční rada si vyhrazuje právo redakčních úprav a krácení rozsáhlých příspěvků, případně jejich neotištění.

!!!Uzávěrka do Listů  č. 1/2018 je 5. prosince 2017!!!


Obsahová stránka Listů:
V LISTECH je na 2 stranách zřízena rubrika pro názory občanů s tím, že jeden přispěvovatel může zaslat do jednoho čísla jeden článek v rozsahu 1 normostrany (1 strana A4, písmo Times New Rom., vel. 12, počet řádků 30). V případě, že se sejde více příspěvků, budou otištěny ty, které došly nejdříve.

(viz: usnesení rady č. 193 ze dne 20. 3. 2012)


Datum
Velikost
Stažení
2014-05-12
33.5 KB
1.459
pdf.png Distribuce a předplatné Listů OBLÍBENÉ

Stáhnout

Předplatné je možné objednat elektronicky na e-mailové adrese: nebo telefonicky na čísle: 325510204.
Předplatné na rok 2018: 220 Kč (zahrnuje náklady na poštovné). Předplatné se týká pouze „přespolních“ čtenářů. Obyvatelé Lysé n. L., Byšiček a Dvorců mají Listy i jejich distribuci zcela zdarma.
Nutno objednat a uhradit nejpozději do 29. 12. 2017.

Odběr elektronické verze zpravodaje je možné objednat elektronicky na e-mailové adrese:

Distribuci zajišťuje Česká pošta. V případě problémů se prosím obraťte na: Jana Křížová, e-mail: , tel.: 325510204.

Listy by měly být distribuovány do všech domácností, které mají svoji vlastní poštovní schránku.

Po roznosu jsou případné zbylé výtisky občanům k dispozici v Městské knihovně Lysá n. L. a na podatelně MěÚ.


Datum
Velikost
Stažení
2014-05-12
17.14 KB
1.339
pdf.png Inzerce v Listech OBLÍBENÉ

Stáhnout

Ceny rámečkové sloupkové inzerce

Formát

Cena - černobílá

Cena - barva

vel. A4

4 800 Kč

6 000 Kč

vel. A5

2 400 Kč

3 000 Kč

vel. A6

1 200 Kč

1 500 Kč

     
š x v

   
9 x 10 cm

1 007 Kč

1 259 Kč

9 x 9 cm

908 Kč

1 135 Kč

9x 8 cm

810 Kč

1 013 Kč

9 x 7 cm

712 Kč

890 Kč

9 x 6 cm

613 Kč

766 Kč

9x 5 cm

515 Kč

644 Kč

9 x 4 cm

416 Kč

520 Kč

9 x 3 cm

318 Kč

398 Kč

9 x 2 cm

220 Kč

275 Kč

9 x 1 cm

120 Kč

150 Kč

9 x 0,5 cm (1 řádek)

ZDARMA !!!

 

Uzávěrka je vždy 10. dne v předchozím měsíci!

Text inzerátu zasílejte na  .

Při platbě na fakturu uvádějte při objednání fakturační adresu, IČO a DIČ.
Inzerci je možno zaplatit i v hotovosti na MěÚ Lysá nad Labem .Ceny jsou uváděny včetně DPH.Datum
Velikost
Stažení
2014-05-12
192.45 KB
1.425