+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Za předpokladu, že uplynula doba platnosti dokladů (řidičský průkaz; průkaz profesní způsobilosti řidiče; potvrzení o oznámení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu) v době trvání nouzového stavu, se hledí na tyto doklady jako na platné,

resp. držitelé těchto dokladů nebudou za výkon činnosti realizovaný s dokladem, jenž v době nouzového stavu pozbyl plynutím času své platnosti, v přestupkovém řízení postihováni.

     V tomto duchu budou postupovat i orgány Policie ČR či obecní policie při posuzování přestupků dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu spočívajících v porušení ust. § 6 odst. 7 téhož zákona (mít při řízení u sebe platné doklady). Vždy však bude posuzováno, zda se osoba tohoto jednání dopustila skutečně pouze v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem.

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.