+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

1. Městský úřad Lysá nad Labem upravuje s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 rozsah úředních hodin Městského úřadu Lysá nad Labem na dva dny v týdnu po dobu pěti hodin, a to takto:

a) pondělí v čase 8.00 – 13.00 hod.

b) středa v čase 13.00 – 18.00 hod.

Zkoušky autoškol budou probíhat v následujícím režimu:

  1. Písemné testy dle stanovených úředních hodin
  2. Jízdy si určí zkušební komisař- bez přístupu žáků do budovy Městského úřadu

Vše probíhá za dodržení předepsaných hygienických podmínek.

 

2. Městská knihovna Lysá nad Labem od 12.10.2020 do 31.10.2020 zruší všechny své akce pořádané v prostorách knihovny (přednášky, kurzy, besedy atd.) a to včetně akcí v Litolské pobočce.

3. Provoz knihovny bude omezen pouze na základní a bezpečné služby (výpůjčky a vracení knih, reprografické služby, přístup na internet, provoz informačního centra). Otevírací hodiny knihovny pro veřejnost zůstávají nezměněné.

4. Nařizuje ředitelům mateřských a základních škol a základní umělecké školy zřizovaných městem Lysá nad Labem a zaměstnancům firmy provozující Školní jídelnu Scolarest dodržovat pokyny vydané usnesením vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijatých krizových opatření ve školství.

5. Zrušuje pietní akt s kulturním programem v místním kině za účasti veřejnosti konaný u příležitosti státního svátku 28. října 2020 u pomníku T. G. Masaryka v Litoli a u pomníku padlých lyských občanů v 1. světové válce na náměstí B. Hrozného. Konstatuje, že věnce za město Lysá nad Labem budou položeny za účasti rady města.

6. Městské kino bude uzavřeno na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. 10. 2020 č. 995 o přijetí krizového opatření.

7. Víceúčelový sportovní areál u ZŠ J. A. Komenského omezuje provoz hřiště na skupinu maximálně 20 lidí na jedno hřiště.


Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.