+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau

Vážení občané, Městský úřad Lysá nad Labem Vás tímto chce informovat, že došlo k vypnutí online objednávkového systému, neboť v těchto dnech vyhlášeného krizového stavu bylo rozhodnuto, že úřední části budovy budou otevřeny pro veřejnost ve smyslu nařízení Vlády ČR a to v pondělí od 7.00 – 12.00 hod, a ve středu od 13.00 – 18.00 hod., a pouze v této době budou vyřizovány vaše žádosti.

Žadatelé, kteří si zarezervovali termín vyřízení své žádosti před vypnutím systému, budou vyřízeni podle své původní rezervace, tato rezervace stále platí. V případě, že byl rezervován termín mimo výše uvedenou otevírací dobu úřadu, telefonicky kontaktujte příslušného referenta o svém dostavení se na úřad, a příslušný referent si vás vyzvedne před úřadem. Na dveřích úřadu a na webových stránkách úřadu jsou na jednotlivé referenty telefonická čísla.
 
V době, kdy budou úřední části budovy otevřeny pro veřejnost, je pořadí na některých odborech (odbor dopravy, OP a cestovní pasy) určováno dle terminálu ve vstupní hale budovy. Terminál bude spuštěn a zpřístupněn 30 minut před otevřením úředních částí budovy.
 
Žádáme všechny, aby v době vyhlášeného krizového stavu vyhledávali služby úřadu pouze v nejnutnějších případech a v budově úřadu se zdržovali v co nejmenším počtu, např. pokud bude vaše pořadové číslo vysoké od čísla aktuálně vyřizovaného klienta, vyčkejte před budovou úřadu, neboť i nadále platí povinnost zdržovat se na jednom místě v maximálním počtu 6 osob.
 
Pro osoby, které byly v rámci činnosti jednotlivých správních úkonů předvolány, platí i nadále povinnost se dostavit, pokud nejsou vyrozuměny oprávněnou úřední osobou o odkladu úkonu. V případě, že bude budova úřadu nebo jednotlivé úřední části budovy znepřístupněny, vyčkejte v požadovaný čas před budovou úřadu, kde si vás příslušná oprávněná úřední osoba vyzvedne, příp. telefonicky tuto osobu informujte o vašem dostavení se.
 
Vstup do budov úřadu je možný pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou roušky, respirátory, šátky, šály apod. Je nezbytné dodržovat bezpečné odstupy mezi osobami alespoň 2 metry. K dezinfekci rukou jsou u vstupů do budov rozmístěny nádoby s dezinfekcí.
 
Komunikaci s městským úřadem provádějte především telefonicky či elektronicky. K podání písemností na podatelnu úřadu mimo úřední hodiny využijte podací schránku umístěnou na budově radnice (v případě obsáhlé dokumentace lze předat po telefonické domluvě i osobně).  tel.: +420 325 510 211. Elektronická komunikace je umožněna prostřednictvím datové schránky 5adasau , nebo podatelna@mestolysa.cz. Dále je možné využít online formuláře na portálu občana https://obcan.mestolysa.cz/.
 
K zaplacení poplatků využívejte bezhotovostní platby. 
  
Toto opatření je přijato na základě epidemiologických opatření Vlády ČR snahou omezit šíření nákazy, a zachovat neodkladný chod úřadu. Za vzniklé komplikace se omlouváme.
 
Ing. Alena Novotná 
tajemnice MěÚ Lysá nad Labem


 
Nalezli jste chybu? Označte jí myší a stiskněte Ctrl + Enter.