+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
  • Na základě doporučení vlády, dle usnesení vlády č. 216 ze dne 26.02.2021,bod XI, se na území obce Lysá nad Labem uzavírají dětská hřiště.Provoz venkovního víceúčelového hřiště


  • Provoz venkovního víceúčelového hřiště bude probíhat za omezených podmínek :

  1. společné sportování ve skupinách max. 2 osoby, pokud se nejedná o členy jedné rodiny

  2. mezi skupinami budou dodrženy rozestupy min. 2 metry.

  3. Pohyb po celém areálu sportoviště probíhá s nasazenými ochran.prostředky dýchacích cest

  4. Při cvičení je možno ochranu dýchacích cest sundat

  5. Osoba, která nebude dodržovat stanovená opatření, může být z prostoru areálu vykázána správcem hřiště. 

  6. Provozní doba areálu je omezena do 20.00 hod. 

Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.