+420 325 510 211  | 
  +420 325 552 066  | 
  DS:5adasau
Stáhnout jako soubor iCal
2. Lednový pohár - Závod v králičím hopu
sobota 13 leden 2018, 07:30 - 18:00
Shlédnutí : 236
Místo Výstaviště Lysá nad Labem, Hala A2

Český svaz chovatelů – Klub Králičí hop

Pořádá závod v králičím hopu

  1. Lednový pohár

Z ahájení zá vo dní s ezó ny 2 01 8 Termín: 13.1.2018Místo konání: Výstaviště Lysá nad Labem, Hala A2Závod je zařazený jako kvalifikační na MČR 2018 i na ME 2018 v Dánsku.Volný vjezd automobilem bude umožněn pouze pro vyložení králíků. Dále musí auta parkovat mimo areál výstaviště. Podrobnosti ohledně vstupu budou upřesněny v události na FB „Zahájení závodní sezóny 2018“.Parametry závodní dráhy: povrch koberec, rozloha 30x20m Ustájení králíků: v klecích majitelů, pořadatel ustájení nezajišťuje Limity závodů:Časový limit i maximální čas běhů rovinné dráhy i parkuru bude stanoven rozhodčím a zveřejněn vždypřed vyhlášeným během ve startovní listině. Počáteční výška skok vysokého je 50 cm, počáteční délka skoku dalekého je 80 cm.Rovinná dráha a parkurová dráha bude hodnocená součtem obou běhů.Rozhodčí:Barbora Kohoutová Miloslav Sedláček Radim VlačihaVyhlášené disciplíny:

Rovinná dráha lehká
Rovinná dráha střední
Rovinná dráha těžká
Rovinná dráha elitní (min. při účasti 3 a více týmů)
 
Skok vysoký (max. 21 startů)
Skok daleký (max. 21 startů)
 
Parkur lehký
Parkur střední
Parkur těžký
Parkur elitní (min. při účasti 3 a více týmů)


Veterinární podmínky:Všichni závodící králíci se   musí prokázat   platným   Očkovacím   průkazem   nebo   Veterinárním potvrzením, ze kterého je zřejmé, že byli nejméně 3 týdny před závodem vakcinováni proti myxomatóze  a  moru  králíků  (RHDV)  a jsou podle  vakcinačního  schématu udávaného výrobcem vakcíny v imunitě proti těmto nákazám. (Obvykle se jedná o 1 rok). Veterinární prohlídkou před začátkem soutěže musí projít všichni startující králíci, předpokládáme veterinární dozor při vjezdu na výstaviště. Králíci, u nichž by byl shledán nevhodný zdravotní stav, nebudou vpuštěni do prostoru výstaviště!Předpokládaný program:

Registrace a přejímka králíků: 7:30 – 8:00
Slavnostní zahájení: 8:05
Rovinná dráha: 8:10 – 11:30
Skok daleký: 11:30 – 13:00
Parkur: 13:00 – 16:00
Skok vysoký: 16:00 – 17:30
Vyhlášení výsledků: 18:00

Pořadatel si vyhrazuje právo časový harmonogram závodu upravit podle aktuální situace.Startovné:Každý první start závodníka…………………………………………………………………………………………………... 150,-KčKterýkoliv další start závodníka se stejným či jiným králíkem ………………………………………………… 100,-KčStartovné zasílejte na účet 273499468/0300, do doby připsání částky startovného na účet nebude přihláška akceptována. Platba v hotovosti na místě bude umožněna pouze pro zahraniční účastníky.Odpovědní pořadatelé:Kateřina Štveráčková, Petra MolkupováZasílání přihlášek:Přihlášky zasílejte elektronicky na adresu:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.nebo písemně na adresu: Kateřina Štveráčková, 5. května 2/12, 250 88 Čelákovice, Česká republika Uz áv ěr ka př i hl áš ek: 3 1. 12.2 01 7 nebo bude ukončena naplněním maximálního počtu startujících. Přihláška bude přijata teprve po zaplacení startovného na účet 273499468/0300, do zprávy pro příjemce uveďte jméno závodníka. Platby zasílejte nejpozději do data uzávěrek přihlášek.Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku z důvodu překročení maximálního počtu startů. Uvědomí o tom vždy závodníka písemně, předplacené startovné bude vráceno.Všichni soutěžící jsou povinni se na závodech řídit platným Soutěžním řádem ČSCH-KKH, který je k dispozici na webových stránkách klubu KKH (www.kralicihop.eu). Seznámení s ním a svoji vůli řídit se tímto řádem, stvrzují soutěžící přihlášením na tyto závody!Změna propozic a rozhodčích vyhrazena.

Máte zájem zde zveřejnit Vámi pořádané akce?