+420 325 510 211  | 
  DS:5adasau
Po zavedení integrované autobusové linky mezi Lysou nad Labem a Milovicemi se na radnici množí dotazy, jakým způsobem byl zkonstruován jízdní řád linky č. 432 a ozývá se kritika nepřípoje mezi autobusy linky č. 432 a vlaky ve směru Nymburk. Obrátili jsme se na ROPID s žádostí o vysvětlení:
Jízdní řád linky č. 432 byl vytvořen se zřetelem na největší přepravní proudy cestujících, které využívají autobusovou dopravu ponejvíce v Milovicích, jako návaznou dopravu k vlakům směr Praha, popř. mezi Milovicemi a Lysou nad Labem. Tuto skutečnost jasně potvrdily přepravní průzkumy provedené před přípravou jízdních řádů v autobusových spojích na Lysecku a Milovicku. Naopak počty cestujících nastupujících na zastávce Lysá nad Labem, sídliště jsou poměrně nízké.

Z toho důvodu bylo prioritou zajištění přípoje pro obyvatele Milovic ke každému vlaku ve směru Praha. Současně bylo cílem odstranit souběhy železniční a autobusové dopravy mezi Milovicemi a Lysou, ke kterým dříve často docházelo, což vedlo k minimálnímu využití autobusové dopravy. Vlaky z Milovic přijíždějí do Lysé nad Labem ve 21. a 54. minutu, vlaky ve směru Praha pokračují ve 25. a 55. minutu (přímý Milovice–Praha). Kromě toho z Lysé odjíždějí do Prahy ještě rychlíky ve 13. minutu (prozatím bez možnosti použití jízdenek PID, předpokládáme, že se jedná o dočasný stav) a ve špičkách ještě osobní vlaky ve 41. minutě. K těmto vlakům není z Milovic zajištěn vlakový přípoj, proto bylo rozhodnuto autobusy linky č. 432 směřovat právě k těmto vlakům (příjezd Lysá n. L. v 07. a ve 34., resp. 37. minutu), aby měli cestující z milovického sídliště zajištěno spojení do Prahy každých 15 minut. Spoj přijíždějící do Lysé v 07. minutu zajišťuje také přípoj na osobní vlaky ve směru Stará Boleslav – Mělník, které byly obyvateli Milovic dlouhodobě požadovány, a železniční doprava je nebyla schopna zajistit.

Současně je jízdní řád autobusové linky č. 432 konstruován velmi efektivně, neboť každý spoj zajišťuje tři návaznosti. Nejdříve veze cestující z oblasti Balonky v Milovicích k vlaku směr Lysá–Praha, u milovického nádraží nabírá cestující od vlaku z Prahy, resp. z Lysé na sídliště Mladá a následně odváží cestující z tohoto sídliště k nádraží v Lysé nad Labem, k vlaku směr Praha, který nemá zajištěn přípoj z Milovic po železnici. Pokud by měly spoje linky č. 432 přijíždět k nádraží v Lysé o několik minut dříve, aby byl zajištěn přípoj osobním vlakem ve směru Nymburk, pak by jednak došlo k rozbití tohoto systému, což by si vyžádalo vyšší počet spojů a vyšší finanční náklady, jednak by autobus přijížděl k nádraží přesně v okamžiku, kdy odjíždí osobní vlak ve směru Praha. To by nejspíš následně vyvolalo požadavek i na zajištění tohoto přípoje, čímž by se autobusový spoj dostal do nežádoucího časového souběhu s vlakem Milovice–Lysá a současně by opět došlo k prodloužení přestupní doby ve směru Nymburk.

Je skutečností, že v jízdním řádu vzniká těsný nepřípoj mezi autobusovým spojem linky č. 432 a osobním vlakem směr Nymburk. Cestující však mohou použít následně jedoucí rychlík, který do Nymburka přijíždí jen o několik minut později než osobní vlak. Do Poděbrad přijíždí tento rychlík dokonce o několik minut dříve. Jediným problémem tak může být u některých skupin cestujících vyšší cena za přepravu při použití rychlíku. Je však možné k nádraží v Lysé nad Labem dojet předchozím spojem linky č. 432, s delší přestupní dobou na osobní vlak. Kromě toho lze využít pro přepravu ze sídliště Lysá k vlakům směr Nymburk spoje linky č. 434 z Benátek nad Jizerou, u kterých naopak bylo požadováno zajištění přípoje směr Nymburk. Počet spojů linky č. 434 prozatím není velký, avšak věříme, že pokud začne přibývat cestujících v integrovaných autobusech, pak bude vůle zajistit finanční prostředky i pro rozšíření počtu spojů této autobusové linky.

Závěrem je nutné uvést, že výše uvedené skutečnosti platí zrcadlově symetricky i pro spoje v opačném směru (návaznost na vlaky u nádraží v Lysé nad Labem, resp. Milovicích). Výjimky z tohoto provozního schématu jsou možné u některých spojů se speciálním určením. Především se jedná o školní spoje, u nichž je jízdní řád upraven dle potřeb zajištění dopravy dětí do, resp. ze škol. Dále pak o spoje, které pokračují ze Strak do Mladé Boleslavi, kde jsou rovněž velmi přesně určeny časy příjezdů a odjezdů jednotlivých spojů dle začátků a konců pracovní doby v podniku Škoda Auto, resp. dle začátků a konců školního vyučování.

Systém bude po půl roce vyhodnocen a v případě potřeby budou navrženy změny.


autobus pid
2016 07 Integrace Lysa Milovice Benatky
zdroj obrázku : ropid.cz
Nalezli jste chybu? Označte ji myší a stiskněte Ctrl + Enter.